.

.

Systemy drenarskie z rur karbowanych produkowane są z polichlorku winylu PVC-U, dodawane są także w procesie wytłaczania odpowiednie dodatki. Karbowane ścianki rur drenażowych znacznie zwiększają wytrzymałość przewodów na ściskanie, czy inne uszkodzenia mechaniczne, a przy tym zapewniają też dużą elastyczność. Dzięki tej elastyczności, przechowywanie tych rur, składowanie, przewożenie ich nie jest kłopotliwe, bo można robić to w zwojach. Są to także bardzo lekkie rury, ich ciężar jest dużo mniejszy niż ciężar tradycyjnych rur ceramicznych o tej samej średnicy. Według badań jest to ciężar nawet dwadzieścia razy mniejszy niż w przypadku tradycyjnych rur.

dren-1.jpg dren-2.jpg dren-3.jpg dren-4.jpg

Przeznaczeniem rur drenażowych jest odwadnianie (odsączanie i przepływ) terenów zlokalizowanych w pasie drogowym i poza drogą, odwadniania łąk i pól uprawnych, ochrona budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów oraz do odwadniania warstw konstrukcyjnych dróg. Rury drenażowe znajdują także zastosowanie w rozsączaniu wód gruntowych i deszczówki.

Firma Hydro-Star ma przyjemność zaproponować klientom ofertę na rury drenarskie, o różnych średnicach. Pełen system rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z:

  • rur drenarskich z PVC-U bez otuliny filtracyjnej,
  • rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego,
  • rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego,
  • kształtek do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe,
  • studzienek drenarskich.
0
0