.

.

Dobrze poprowadzona kanalizacja zewnętrzna również jest bardzo ważnym elementem w budownictwie. Jej odpowiednie zaplanowanie i wykorzystanie odpowiednich materiałów ma znaczenie, by zapobiec pękaniu, cofaniu się ścieków i tym podobnym wypadkom.
Firma Hydro-Star oferuje rury kanalizacyjne z PVC-U. Rury te przeznaczone są do stosowania: w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe, odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych.

zew-1.jpg zew-2.jpg zew-3.jpg zew-4.jpg zew-5.jpg

W ofercie firmy Hydro-Star znajduje się także system rur i kształtek K2-Kan. Pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie system rur i kształtek K2-Kan stanowi obecnie optymalny system kanalizacji pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycyjne będą optymalne. Rury K2-Kan wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoślimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy.

0
0